Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα METERIZIA AGIOS DIKAIOS - TSOUNARA - VITSILIA LEFKON OREON
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4340016
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6875.01
Χερσαία Έκταση (ha) 6875.01
Συνολική Περίμετρος (km) 40.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1176.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 4.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site (West Crete), is a mountainous area, begining at Elos on the north, and includes in a south direction the mountains of Dikaiost (1181m), Tsounaras (1102 m) and Kalivaki (1010 m). The mountainous vegetation is mainly phryganic, dominated by the shrubby perennials sarcopoterium spinosum, Erica manipuliflora, Genista acanthoclada and Cistis spp. There are the characteristic of west Crete wet dense matorrals formations with Arbutus unedo and Erica arborea on non - limestone substrate. One of the rare chestnut (Castanea sativa) grove in Crete is situated near the Elos settlement. Hygrophyllous vegetations of Oriental Planes or Nerium oleander occupy the intermittently river of Thergi gorge. Olea europea groves occupy a little part of the south part of the site.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site is important for species characteristic of Mediterranean scrub. Species of concern include: Gypaetus barbatus. The site includes important bird areas such as Koutroulis mount, areas with endemic plant species (Dikaios mount and gorge), important caves (Agia Sofia) with stenoendemic invertebrates (the spider Pholcus creticus is found only in this cave), as well as gorges, running waters and rare in Crete or characteristic plant formations, such as the chestnut groves and the Arbutus unedo maquis respectively.Birds of prey and vultures as Aquila chrysaetos, Gyps fylvus and Gypaetus barbatus breed on Koutroulis mount, while Falco peregrinus, Pernis apivorus and Falco eleonorae live in or pass through the site. The endemic species Centaurea argentea and Centaurea redempta (IUCN 1993) are both protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) are found on Dikaios mount and at Topolia area. Lathyrus neurolobus, Carex cretica and Campanula cretica (included in section 3.3. by its synonym Symphyandra cretica) are rare endemic species (IUCN, 1993), also protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81), and occur on Elos area. Many greek or cretan endemic plants (listed on 3.3.) are also found on mountain Dikaios (chasmophytic flora). Brassica cretica ssp. cretica is a chasmophyte found only in C. & S. Lebanon out of Greece.The site is also rich in cretan endemic snails (listed on section 3.3), many of them occurring only in westen Crete.Reptile species (listed on section 3.3.) protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and by the Bern convention (Annex II & III), as well as bats and the shrew Suncus etruscus, also legally protected and (Greek Law and Bern Convention) and listed on the Red Data Book of Greece, are constant residents, populating many of the smaller caves at Topolia. Finally, Rhinolophus ferrumequinum ssp. creticum, included in section 3.2.c. as Rhinolophus ferrum-equinum, is a subspecies endemic to Crete.The Elos and Pervolia areas are also ecologically important for the rare in southern Greece formations of sweet chestnut groves and woods (Castanea sativa). Arbutus unedo maquis, also rare in southern Greece and Crete, occur in the site.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats are from fire and infrastructural developments. Uncontrolled human activities such as overgrazing and using the mountain slopes as pasture land and legal or illegal hunting as well as fires are common for many areas in the site.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis chia (Ανθεμίδα της Χίου)
Barlia robertiana
Centaurea raphanina mixta
Cyclamen creticum
Filago aegaea aristata
Lathyrus neurolobus
Limodorum abortivum abortivum
Listera ovata
Orchis italica
Orchis laxiflora laxiflora
Orchis pauciflora
Polygala venulosa
Stachys arvensis
Tulipa cretica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Eptesicus serotinus (Τρανονυχτερίδα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Miniopterus schreibersii (Πτερυγονυχτερίδα)
Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος)
Suncus etruscus (Ετρουσκομυγαλή)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Acrocephalus schoenobaenus (Βουρλοποταμίδα)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Anthus spinoletta littoralis (Νεροκελάδα …)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Apus pallidus illyricus (Ωχροσταχτάρα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo lagopus lagopus (Χιονογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza schoeniclus intermedia (Καλαμοτσίχλονο)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula hypoleuca (Μαυρομυγοχάφτης)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus trochilus acredula (Θαμνοφυλλοσκόπος)
Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sturnus vulgaris tauricus (Ψαρόνι του Ταύρου)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia borin borin (Κηποτσιροβάκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη