Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ASTEROUSIA ORI (KOFINAS)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4310013
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 28648.47
Χερσαία Έκταση (ha) 28648.47
Συνολική Περίμετρος (km) 167.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1195.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site includes the Asterousia Ori massif on southern Crete. The marine area covers less than 1% of the site. The rocks consist mainly of limestones and dolomites, and the lowland eastern area is covered by Neogene sediments. Mount Kofinas, the highest summit (1231 m), is a bare, rugged mountain. At some areas the slopes are covered with pioneer vegetation with Sedum spp. (habitat type 8220).On its southern slopes there are woods with Pinus brutia and small patches of Cupressus sempervirens. The dominant vegetation type is phrygana and there are many areas affected by regular overgrazing by sheep and goats. There are also intermittent streams running down to the sea.There are caves in southern Asterousia, most of them very important from the archaeological view.The coastline is rocky and indended with bays and small capes and numerous caves. Notably, there is a small thicket of Phoenix theophrastii at Agios Nikitas cove (near Achendrias).The marine habitats, posidonia beds and reefs are in excellent condition and monk seals live in the marine caves. There are also many rocky cliffs and gorges. The gorges present continuous changes of landscape, especially Agiofarango gorge (the name literally means the "saint's gorge"). \n
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες A very important site for rare birds of prey, most notably the Lammergeier, the Griffon Vulture and the Lanner Falcon. Significant populations of other raptors like the Golden Eagle, the Bonelli's Eagle and the Peregrine Falcon. One of the most important areas for the Chough whose distribution in Greece is limited. It is also a very important area for the Ruppell's Warbler (one of the largest concentrations of breeding pairs in Greece), the Ortolan Bunting and many more migrant species during spring and fall, including storks and herons. A small population of Monk Seals is also present.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The intense grazing and the fires have already destroyed big areas on Asterousia, and these together with road construction and tourism, which becomes more intense year by year, remain the main threats for the site.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anacamptis pyramidalis
Arenaria guicciardii (Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι)
Arum creticum
Asperula rigida (Ασπέρουλα η τραχεία)
Barlia robertiana
Campanula saxatilis saxatilis
Centaurea argentea
Crepis pusilla
Crepis tybakiensis
Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)
Erysimum candicum candicum
Filago aegaea aristata
Hypericum jovis (Υπερικό του Δία)
Lactuca acanthifolia
Malcolmia flexuosa naxensis
Nepeta melissifolia
Ophrys fusca
Ophrys tenthredinifera
Orchis italica
Origanum dictamnus
Petromarula pinnata
Phoenix theophrasti (Κρητικός φοίνικας)
Scabiosa minoana asterusica (Σκαμπιόζα των Αστερουσίων)
Sedum praesidis
Silene vulgaris angustifolia
Staehelina fruticosa (Σταιχελίνα η θαμνοειδής)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe isabellina (Αμμοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Plegadis falcinellus
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Coluber gemonensis gemonensis
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη