Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα SERIFOS: PARAKTIA ZONI KAI NISIDES SERIFOPOULA, PIPERI KAI VOUS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220029
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5330.89
Χερσαία Έκταση (ha) 251.15
Συνολική Περίμετρος (km) 111.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 210.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Throughout the site there are pavements and stone hedges demarking the borders of properties and fields, mostly now abandoned. In the south of the site there are still few cultivations, vineyards and olive trees, mainly, and a fair number of habitations.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The presence of significant colonies of Audouin's Gulls (Larus audouinii) and Shags (Phalacrocorax aristotelis) qualifies this site. Furthermore, during migration it's an important resting area for many migrants, including waders and herons.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Increased human presence during breeding season can have a detrimental impact on breeding success and may eventually lead to the abandonment of the colony. Overfishing is also a major threat for all seabirds.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis scopulorum (Ανθεμίδα η σκοπελώδης)
Centaurea raphanina mixta
Muscari pulchellum clepsydroides
Salsola aegaea (Σαλσόλα του Αιγαίου)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Delphinus delphis (Δελφίνι)
Martes foina (Κουνάβι)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Plegadis falcinellus
Porzana parva (Μικροπουλάδα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη