Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα VOREIA CHIOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4130003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 32568.76
Χερσαία Έκταση (ha) 32568.76
Συνολική Περίμετρος (km) 123.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1284.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The mountainous northern region of Chios includes the Pelinaion range (1297 m). Regarding geology, the greater part of Chios is composed of coarse grey, chalky limestone, forming, particularly in the northern region, bold ridges, rugged summits and craggy cliffs. In the north-west bulge of the island limestones are replaced by Palaeozoic schists and greywacke, and the hills are rounded with gentler slopes and wider valleys. Some other remarkable characteristics of the site are: the extensive area with evergreen shrubs and phrygana (a part of this area is used for grazing), the Pinus brutia forest which in some cases is dense and well conserved, the inland water bodies especially in the NE part of Chios, the extended arable part of the site, and the extensive aquatic area with posidonia beds and reefs.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The very rare in Greece Cinereous Bunting is found breeding in this site, which is the most important, along with Lesvos. Furthermore, Long-legged Buzzards, Short-toed Eagles, Lanners and Peregrine Falcons are nesting in significant numbers. Finally, Woodlarks and Cretzschmar's Bunting can also be found in high densities. \n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The expansion of the already extended cultivated area of the site could be a threat for some habitats and species. The bird-fauna of the site (and generally of Chios) is threatened by a traditional activity of man: trapping birds using bird-limes. This activity is more intensive during the migration of birds through the island, since Chios lies in a migration passage of birds. The most important wetlands of the site (and of the Chios island) are affected by household and industrial waste. The marine ecosystems of the site are adversely influenced by the activities of aquacultures occurring in two gulfs of the NW part of Chios.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Astragalus ptilodes (Αστράγαλος ο πτιλώδης)
Campanula hagielia
Cephalanthera epipactoides
Convolvulus scammonia
Cyclamen persicum
Fritillaria bithynica
Fritillaria carica
Galanthus elwesii
Limodorum abortivum abortivum
Lomelosia polykratis (Λομελόζια του Πολυκράτη)
Orchis coriophora fragrans
Orchis provincialis
Orchis sancta
Polygonum icaricum
Senecio bicolor bicolor (Σενέκιο το δίχρωμο)
Sideritis sipylea
Silene urvillei (Σιληνή του Ουρβίλ)
Thlaspi bulbosum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα)
Plecotus austriacus (Μεσογειακή ωτονυχτερίδα)
Tadarida teniotis (Νυχτονόμος)
Αξιόλογα Πτηνά
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza cineracea (Σμυρνότσιχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe isabellina (Αμμοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon (Χαμαιλέων)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Vipera xanthina (Οθωμανική οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Archon apollinus (Αρχων ο Απολλώνιος)
Charaxes jasius (Χαράξης ο ιάσιος)
Σχόλια για τα είδη