Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα SAMOS: ALΥKΙ PSILIS AMMOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4120007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σάμου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 42.88
Χερσαία Έκταση (ha) 42.88
Συνολική Περίμετρος (km) 2.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 39.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The island of Samos lies in the east central part of the Aegean sea very close to Asia minor, from which its eastern end is separated by a strait, at the narrowest only 1200 m wide. The climate is typical Mediterranean with mean annual rainfall exceeding 500 mm. The site includes the area of Alyki located in the South-eastern part of the island, 0.2 km W of Psili Ammos village. It is a shallow lagoon, which occupies the area of the old salt-pits where works stopped in 1970. The dominant species in this area are: Limonium sinuatum, L. vulgare, Juncus heldreichianus, Juncus acutus, Phragmites austalis, Sarcopoterium spinosum and species of the genus Tamarix. During the last decades the area of Alyki has developed to an importand wetland.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This an important site for wintering and passage waterbirds. Species of concern include: Tadorna ferruginea.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Threats include tourism development and infrastructure, infilling, illegal housing and illegal hunting.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Charadrius hiaticula (Αμμοσφυριχτής)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Limosa limosa limosa (Λιμόζα)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Plegadis falcinellus
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη