Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα SAMOTHRAKI: OROS FENGARI KAI PARAKTIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1110012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Εβρου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 21021.87
Χερσαία Έκταση (ha) 15325.32
Συνολική Περίμετρος (km) 97.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1598.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου he extensive oak forests of Quercion frainetto have been degraded because of intensive overgrazing and fires. Large part of these forests is covered today by Sclerophyllus scrub (evergreen broad leaves of the eu-mediterranean vegetation zone) and grasslands. Above the timber line the ground cover vegetation consists of endemic and rare species and characteristic habitats. Three main streams on the northern slopes of the site form waterfalls and ponds. The dominant species of the riparian vegetation is oriental plane. From a geological point of view the region belongs to the Mass of Rodope. The climate is Mediterranean. The marine component of the site includes some extensive submarine meadows of the angiosperms Posidonia oceanica and –to a lesser degree- Cymodocea nodosa. The rocky islet of Zourafa lies in the easternmost edge of the marine area. Several reefs are also to be found offshore Aghia Paraskevi village, reaching down to a depth of 50m.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The island of Samothraki has remained faily untouched by tourist development, therefore its avifauna is still very rich in species sensitive to human presence like birds of prey. More specifically, Bonelli's Eagles (Hieraaetus fasciatus), Long-legged Buzzards (Buteo rufinus), Lanner Falcons (Falco biarmicus) and Peregrine Falcons (Falco peregrinus) have been found nesting in the island. Furthermore, the population density of breeding Stone Curlews (Burhinus oedicnemus) is high, while Alpine Swifts (Apus melba) are also nesting in significant numbers. Among the most important winter visitors, one should mention the Shag Phalacrocorax aristotelis (more than 120 individuals), the Sandwich Tern Sterna sandvicensis, and the Blac-throated Diver (Gavia arctica).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Fires and overgrazing are responsible for the degradation of the ecosystems. Maquis is a community that extends its dominance over a wide area on the lower part of Samothraki and it is very sensitive to the wildfires. The history of grazing in this island has been characterized by too many animals grazing for too long period on insufficient area. Moreover, grazing seems to be the leading factor of coastal erosion. Trawling and drift net fishing could also be a serious threat to the conservation of sea birds. Illegal shooting, egg collecting and poisoning are the main threats that birds of prey face. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alyssum degenianum
Anthemis cretica cretica
Arabis bryoides
Asperula aristata thessala
Dianthus arpadianus
Erysimum horizontale
Galium samothracicum
Herniaria degenii
Hypericum athoum
Orchis pallens
Polygonum icaricum
Potentilla geoides halacsyana
Silene multicaulis genistifolia
Stachys leucoglossa
Symphyandra samothracica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Delphinus delphis (Δελφίνι)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Arenaria interpres (Χαλικοκυλιστής)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Crex crex (Ορτυκομάνα)
Cygnus olor (Κύκνος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gavia arctica arctica (Λαμπροβούτι)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius excubitor excubitor (Διπλοκεφαλάς)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Larus canus canus (Θυελόγλαρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Larus minutus (Νανόγλαρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Numenius arquata arquata (Τουρλίδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe isabellina (Αμμοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Pluvialis squatarola (Αργυροβροχοπούλι)
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Porzana parva (Μικροπουλάδα)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa stagnatilis (Βαλτότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη