Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές όρους Χελιδόνα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060055
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευρυτανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3016.16
Χερσαία Έκταση (ha) 2800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 46.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1975.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Το τοπίο περιλαμβάνει το υψηλότερο μέρος του όρους Χελιδόνα (υψόμετρο άνω των 700 m). Χαρακτηριστικό ορεινό τοπίο της κεντρικής Ελλάδας, με δάση από έλατα, ορεινά βοσκοτόπια, γκρεμούς και πετρώδεις πλαγιές, ορεινές πηγές κτλ.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαφέρουσα περιοχή για τη σπάνια χλωρίδα της, με ενδημικά της Ελλάδας και για μεγάλα αρπακτικά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου, υπερβόσκηση τοπικά, εντατικοποίηση της υλοτομίας των προστατευόμενων δασών.
Τρωτότητα Οι κύριες απειλές είναι το παράνομο κυνήγι και η απρόσεκτη υλοτόμηση των συστάδων δάσους όπου το έδαφος προστατεύεται (έδαφος επιρρεπές σε κατολισθήσεις). Στην περιοχή επίσης υπάρχει βόσκηση.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea pindicola pindicola
Anthemis arvensis cyllenea (Ανθέμιδα της Κυλλήνης)
Anthyllis vulneraria pindicola
Arabis auriculata (Αραβίδα η ωτιοφόρος)
Arenaria filicaulis graeca
Asperula pinifolia
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus sirinicus
Aubrieta scardica
Carum graecum graecum
Centaurea affinis affinis
Cerastium candidissimum
Colchicum graecum
Delphinium fissum
Dianthus biflorus
Drypis spinosa
Edraianthus parnassicus
Erophila verna verna
Erysimum cephalonicum
Erysimum cuspidatum
Euphorbia deflexa
Ferulago sylvatica sylvatica
Geocaryum pindicolum
Geranium macrostylum
Hieracium epirense
Leontodon hellenicus
Lepidium hirtum nebrodense
Minuartia hirsuta eurytanica
Minuartia stellata
Myosotis sylvatica subarvensis
Peucedanum longifolium
Plantago argentea
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rumex nepalensis
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia taygetea
Saxifraga sempervivum
Scabiosa taygetea taygetea
Sedum apoleipon
Senecio scopolii
Silene caesia
Silene parnassica parnassica
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Sorbus umbellata (Μικρή ασημοσορδιά)
Taraxacum gionense
Taraxacum vexatum
Thesium arvense
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi rivale
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola alba thessala
Viola chelmea
Viola kitaibeliana
Viola odorata
Viola parvula
Viola reichenbachiana
Viola rupestris
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη