Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Παραλία Σταυρού, Ακρωτήρι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050039
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 37.79
Χερσαία Έκταση (ha) 30.0
Συνολική Περίμετρος (km) 4.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 5.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Αμμώδη επίπεδα, αμμουδιές με ρηχές λίμνες που δημιουργούνται κατά την άμπωτη. Στο Ακρωτήρι υπάρχουν χαμηλοί αμμόλοφοι.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή δεν έχει προσβληθεί ακόμη από την τουριστική ανάπτυξη.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Ο τουρισμός μπορεί εύκολα να καταστρέψει τον ανοικτό χαρακτήρα και την σημασία της περιοχής για τα μεταναστευτικά πουλιά.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Pancratium maritimum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη