Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κεντρικές κορυφές Όρους Σινιάτσικο (Άσκιο) και περιοχή Βλάστης
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040021
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κοζάνης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5449.70
Χερσαία Έκταση (ha) 5000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 51.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2111.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τα κύρια χαρακτηριστικά στην περιοχή είναι οι βοσκότοποι και οι πετρώδεις πεδιάδες. Στο βόρειο τμήμα υπάρχει ένα ορεινό χωριό (Βλάστη). Η περιοχή Βλάστης παρουσιάζει ενδιαφέρον για το έδαφος από σερπεντίνη, όπου υπάρχουν σπάνια φυτά.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή αρκετά σημαντική για τη σπάνια χλωρίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονη βόσκηση.
Τρωτότητα Η βόσκηση των κοπαδιών είναι η κυριότερη απειλή για την σπάνια χλωρίδα.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea ageratilofia ageratifolia
Achillea millefolium
Agrostis canina
Allium moschatum
Anthemis arvensis cyllenea (Ανθέμιδα της Κυλλήνης)
Anthyllis aurea
Anthyllis vulneraria pulchella
Arabis bryoides
Asphodeline taurica
Astragalus lacteus
Astragalus mayeri
Asyneuma canescens
Cardamine matthioli
Carum graecum graecum
Centaurea ossaea
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium rectum (Κεράστιο το όρθιο)
Chaerophyllum aureum
Chamaecytisus polytrichus (Χαμαικύτισος ο πολύτριχος)
Cirsium tymphaeum
Colchicum doerfleri
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Epilobium montanum
Erysimum microstylum
Euphrasia liburnica
Fritillaria montana
Geocaryum capillifolium
Geranium thessalum
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Heracleum sphondylium ternatum
Hypericum rumeliacum apollinis
Jovibarba heuffelii
Laserpitium siler laeve
Marrubium thessalum
Minuartia hirsuta falcata
Myosotis sylvatica subarvensis
Onobrychis montana scardica
Ornithogalum refractum
Oxytropis purpurea
Paronychia macedonica
Poa hybrida
Ranunculus ophioglossifolius
Saponaria bellidifolia
Saxifraga porophylla grisebachii
Scutellaria alpina
Sedum tymphaeum
Sempervivum ciliosum
Silene parnassica parnassica
Silene parnassica pindicola
Silene parnassica serbica
Stellaria graminea
Tephroseris integrifolia aucheri
Thymus praecox jankae
Trinia glauca glauca
Veronica orsiniana teucrioides
Vicia cracca gerardii
Viola macedonica macedonica
Viola orphanidis orphanidis
Viola vourinensis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη