Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ποταμός Κηφισός Βοιωτίας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020013
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Βοιωτίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 357.25
Χερσαία Έκταση (ha) 320.0
Συνολική Περίμετρος (km) 15.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 96.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 90.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ο ποταμός Κηφισός έχει εγγυβωτισθεί και αποστραγγίζει τα νερά της πεδιάδας, της πρώην λίμνης Κωπαΐδας. Υπάρχουν ακόμη κάποια παραποτάμια δάση, ενώ η ποιότητα του νερού είναι καλή λόγω των συμβαλλόντων πηγών.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για τα θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες), κάποια είδη ψαριών και για πουλιά σαν την Alcedo atthis (Αλκυώνη) και Penduline Tilt (Υφάντρα).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Απόβλητα από αστικές - αγροχημικές πηγές.
Τρωτότητα Κίνδυνος από αποστράγγιση.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Corvus monedula soemmerringi (Κάργια)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus graecus (Σκαρούνι)
Pseudophoxinus beoticus (Πασκοβίτσα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη