Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσοι Κυρά-Παναγιά, Γιούρα, Πιπέρι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010079
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3698.57
Χερσαία Έκταση (ha) 4500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 79.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 570.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Σύμπλεγμα μικρών νησιών, κυρίως είναι γυμνά ή καλυμμένα με θάμνους. Γκρεμοί με σπηλιές και μικρούς παράκτιους βράχους.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντικά νησιά για την Μεσογειακή Φώκια, για τα πουλιά Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος) και για άλλα θαλασσοπούλια. Η Γιούρα παρουσιάζει ιδιαίτερο βοτανικό ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας τοπικών ή πολύ περιορισμένων ενδημικών και άλλων σπάνιων ειδών. Υπάρχουν επίσης αγριόγιδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο ψάρεμα, όχληση από τουρισμό.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aethionema polygaloides
Amelanchier chelmea (Αμελάνχιερ του Χελμού)
Arenaria phitosiana
Asterolinon linum-stellatum (Αστερόλινο)
Athamanta macedonica
Bupleurum gracile (Βούπλευρο το χαρίεν)
Campanula chalcidica
Campanula rechingeri
Campanula reiseri
Carduus macrocephalus sporadum
Cephalaria squamiflora squamiflora (Κεφαλάρια η λεπιδανθής)
Fritillaria ehrhartii
Galium reiseri
Helianthemum salicifolium
Linum leucanthum
Odontites linkii
Ruta graveolens
Scabiosa hymettia (Σκαμπιόζα του Υμηττού)
Silene fabaria fabaria
Smyrnium creticum
Stachys tetragona
Stipa pulcherrima
Symphyandra sporadum
Torilis arvensis elongata
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Alectoris chukar (Νησιώτικη πέρδικα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Puffinus puffinus yelkouan (Μύχος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi (Κυρτοδάκτυλος του Φουκς)
Podarcis milensis weigandi (Γουστέρα …)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη