Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT1011052 Χερσόνησος Νυδρίου Λευκάδας
A00040041 Περιοχή Χορτάτων Λευκάδας
AT1011058 Νησίδα Σπάρτη Λευκάδας
AT1011053 Νησίδα Σκορπιός Λευκάδας
AT1011062 Νησίδα Σκορπίδι Λευκάδας
AT1080114 Νησάκι Μαδουρή Λευκάδας
AT2011103 Νήσος Κάλαμος
AB1080008 Νήσος Κάλαμος
A00010307 Λιμνοθάλασσα Παλιόνη / Αυλαίμων / Αλυκές Λευκάδας
AT1011055 Βόρεια λιμνοθάλασσα (Παλιώνης-Αβλίμων) Λευκάδας
AT9900119 Βλυχό
AT1011054 Ανατολική Λιμνοθάλασσα και Αλυκές Λευκάδας
AB1080168 Όρος Σταυρωτά Λευκάδας
GR2240002 PERIOCHI CHORTATON (LEFKADA)
GR2240001 LIMNOTHALASSES STENON LEFKADAS (PALIONIS - AVLIMON) KAI ALYKES LEFKADAS