Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↓ Όνομα
AT1080120 Περιοχή Μυστρά-Παρορίου-Αγίου Ιωάννου
AT1011055 Βόρεια λιμνοθάλασσα (Παλιώνης-Αβλίμων) Λευκάδας
AT1011054 Ανατολική Λιμνοθάλασσα και Αλυκές Λευκάδας
AT1011041 Λιμνοθάλασσα Αντηνιώτη
AT1011029 Λιμνοθάλασσα Κορισσίων
AT1011022 Χερσόνησος Ερίσσου
AT1011020 Εθνικός Δρυμός Αίνου ή Μόντε Νέρο και kόλπος Λουρδά
AT1011000 Λίμνη Στυμφαλία
AB6080055 Νήσος Μικρονήσι Νοτιανατολικά Κρήτης
AB6080054 Νήσος Μικρονήσι Μιραμπέλλου
AB6080051 Νήσος Πρασονήσι
AB5080140 Νήσος Λεχούσα
AB5080139 Νησιά Γαϊδουρονήσια Σποράδων
AB5080138 Νησιά Αδελφοί Σποράδων
AB5080130 Νήσος Φαλκονέρα
AB5080116 Νήσος Πάτμος
AB5080109 Νήσος Μάκρα
AB5080108 Νήσοι Μέσα και Έξω Διαβάτης Σκύρου
AB5080106 Τρία Νησιά
AB5080105 Νήσος Φιδούσα
AB5080104 Νήσος Σχοινούσα
AB5080100 Νήσος Τούρλος Πάρου
AB5080097 Νήσος Καρδιώτισσα
AB5080072 Νήσος Μακρά, Μικρό και Μεγάλο Φτενό
AB5080071 Νήσοι Δύο Αδελφές