Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Σπήλαιο Καμαρών
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010085
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα Καμαρών
Συνολική Έκταση (ha) 517.67
Χερσαία Έκταση (ha) 517.0
Συνολική Περίμετρος (km) 9.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1500.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 550.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δρυοδάσος
Μακία
Μεικτό Δάσος
Ορεινό Τοπίο
Πλαγιά βουνού
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Πλακώδεις ασβεστόλιθοι.

Περιγραφή Τόπου

Το σπήλαιο των Καμαρών βρίσκεται στη νότια πλευρά του Ψηλορείτη σε υψόμετρο 1500 m. Λίγο πάνω από το χωριό Καμάρες η πλαγιά είναι κατάφυτη με αραιά κυπαρίσσια και θαμνώδη πουρνάρια. Σε μεγαλύτερο υψόμετρο τα κυπαρίσσια αραιώνουν και το μονοπάτι περνά μέσα από ένα δάσος από μεγάλα πουρνάρια. Στη διαδρομή υπάρχουν μια σειρά από πηγές, το νερό των οποίων διοχετεύεται με σωλήνα στο χωριό Καμάρες. Πάνω από τα 1200 m η βλάστηση αραιώνει και γίνεται θαμνώδης. Το σπήλαιο περιβάλλεται από εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς. Εκτός από τις υδρομαστεύσεις δεν υπάρχει άλλη σημαντική αλλοίωση του τοπίου.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Από το σπήλαιο προς την πεδιάδα και τον κόλπο της Μεσαράς.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ασπόνδυλα
Ερπετά
Μικροπανίδα
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Η διαδρομή μέσα από το κυπαρισσόδασος και το δρυόδασος είναι εντυπωσιακή. Υπέροχη θέα προς τον κάμπο της Μεσαράς και τη θάλασσα.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η διάνοιξη δρόμου προς το σπήλαιο.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Arum creticum
Arum idaeum
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Dracunculus vulgaris
Quercus coccifera (Πουρνάρι)
Romulea columnae
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη