Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium lagrangei
Thymus pulegioides
Thymus samius
Thymus sibthorpii
Thymus stojanovii
Thymus striatus
Thymus thracicus
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Tolpis barbata
Tolpis virgata
Tordylium aegaeum
Tordylium apulum
Tordylium hirtocarpum
Tordylium officinale
Tordylium pestalozzae
Torilis leptophylla
Torilis nodosa
Torilis tenella
Torilis ucranica
Trachelium asperuloides