Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium purpureum
Trifolium repens
Trifolium resupinatum
Trifolium scabrum
Trifolium spadiceum
Trifolium speciosum
Trifolium spumosum
Trifolium squarrosum
Trifolium stellatum
Trifolium striatum
Trifolium strictum
Trifolium subterraneum
Trifolium suffocatum
Trifolium tenuifolium
Trifolium tomentosum
Trifolium trichopterum
Trifolium uniflorum
Trifolium velenovskyi
Trifolium vesiculosum
Trigonella balansae