Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ramonda nathaliae
Ramonda serbica
Ranunculus aduncus
Ranunculus aquatilis
Ranunculus arvensis
Ranunculus asiaticus
Ranunculus auricomus
Ranunculus baudotii
Ranunculus brutius
Ranunculus cacuminis
Ranunculus chius
Ranunculus constantinopolitanus
Ranunculus creticus
Ranunculus cupreus
Ranunculus demissus
Ranunculus ficarioides
Ranunculus fontanus
Ranunculus gracilis
Ranunculus illyricus
Ranunculus incomparabilis