Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus tymphresteus
Dianthus viscidus