Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας