Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος