Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος