Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης