Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Odontites linkii
Odontites lutea
Oenanthe aquatica Οινάνθη η υδρόφιλη
Oenanthe banatica
Oenanthe fistulosa
Oenanthe peucedanifolia
Oenanthe pimpinelloides
Oenanthe silaifolia
Oenanthe tenuifolia
Oenothera biennis
Oenothera erythrosepala
Oedalechilus labeo Γρέντζος
Oenanthe deserti Ερημοπετροκλής
Oenanthe hispanica Ασπροκώλα
Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης
Oenanthe leucura Μαυροπετρόκλης
Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Onobrychis armena
Onobrychis caput-galli