Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Sideritis raeseri attica
Scabiosa atropurpurea atropurpurea
Satureja parnassica athoa
Sideritis perfoliata athoa
Scabiosa minoana asterusica Σκαμπιόζα των Αστερουσίων
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Sonchus arvensis arvensis
Satureja vulgaris arundana
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά
Stachys swainsonii argolica
Scleranthus annuus annuus
Solenopsis minuta annua
Symphytum tuberosum angustifolium
Silene vulgaris angustifolia
Silene ammophila ammophila
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Scutellaria orientalis alpina