Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Milium vernale vernale
Minuartia verna verna
Matthiola fruticulosa valesiaca
Melica transsilvanica transsilvanica
Minuartia verna thessala
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Myosotis sylvatica subarvensis
Myosotis alpestris suaveolens
Minuartia setacea stojanovii
Mentha spicata spicata
Minuartia setacea setacea
Malcolmia macrocalyx scyria
Medicago sativa sativa
Myosotis refracta refracta
Myosotis ramosissima ramosissima
Matthiola longipetala pumilio
Mentha pulegium pulegioides
Muscari pulchellum pulchellum
Myosotis refracta paucipilosa
Melissa officinalis officinalis