Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Genista radiata Γενίστα η ακτινωτή
Genista sakellariadis Γενίστα η Σακελλαριάδη
Genista sericea Γενίστα η μεταξώδης
Genista subcapitata Γενίστα η υποκεφαλωτή
Genista subsericans Γενίστα η υποχνουδωτή
Genista tinctoria Γενίστα η βαφική
Gagea bohemica
Gentianella bulgarica Γεντιανέλλα η Βουλγαρική
Gagea chrysantha
Gagea fibrosa
Gagea fistulosa
Gagea graeca
Gagea granatellii
Gagea lutea
Gagea minima
Gagea peduncularis
Gagea pratensis
Gagea pusilla
Gagea reticulata
Gagea villosa