Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Equisetum telmateia
Edraianthus graminifolius
Equisetum sylvaticum
Equisetum ramosissimum
Erica arborea Δεντρορείκι
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Equisetum palustre
Equisetum hyemale
Echium vulgare
Erigeron atticus
Erigeron epiroticus
Erigeron glabratus
Eriobotrya japonica Μουσμουλιά
Erodium ciconium Ερωδιός ο πελαγόμορφος
Echinops microcephalus
Eriophorum angustifolium
Echinochloa crus-galli
Eriophorum vaginatum
Equisetum fluviatile
Equisetum arvense