Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia seguierana niciciana
Euphorbia nicaeensis nicaeensis
Euphorbia myrsinites myrsinites
Euphrasia minima minima
Erophila verna macrocarpa
Erysimum senoneri icaricum
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Elymus hispidus graecus
Euphorbia esula esula
Elymus elongatus elongatus
Erophila verna draecox
Elymus lazicus divaricatus
Ephedra distachya distachya Εφέδρα η διστάχυα
Erodium cicutarium cicutarium
Erodium chium chium
Euphorbia characias characias
Erysimum candicum carpathum
Eupatorium cannabinum cannabinum
Erysimum candicum candicum
Ephedra fragilis campylopoda Εφέδρα η καμπυλοπόδαρη