Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dryopteris villarii submontana
Dianthus superbus superbus
Dianthus sylvestris sylvestris
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Dianthus haematocalyx ventricosus
Dryopteris villarii villarii
Dittrichia viscosa viscosa
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός