Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula tymphaea
Campanula euboica
Carum heldreichii
Carum multiflorum
Campanula versicolor
Campanula foliosa
Carum rupestre
Carum strictum
Catabrosa aquatica
Cannabis sativa Κανναβουριά
Capparis orientalis Κάπαρρη η ανατολική
Catapodium marinum Καταπόδιο το θαλάσσιο
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Centaurea ebenoides
Centaurea acicularis
Centaurea aegialophila
Centaurea aetolica
Capsella rubella Κάψελλα η ρουμπέλλα
Capsella grandiflora
Centaurea weldeniana