Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea ebenoides
Centaurea epirota
Carduus candicans
Campanula lyrata
Carduus euboicus
Centaurea psilacantha
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea grbavacensis
Callitriche pulchra
Centaurea pawlowskii
Campanula merxmuelleri
Centaurea nicopolitana
Centaurea heldreichii
Centaurea huljakii
Centaurea hyalolepis
Campanula nisyria
Centaurea idaea
Centaurea immanuelis-loewii
Centaurea ipsaria
Cheilanthes vellea