Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lophochloa hispida
Lophochloa pubescens
Limodorum abortivum abortivum
Lapsana communis adenophora
Leucojum aestivum aestivum
Linum flavum albanicum
Lilium carniolicum albanicum
Lamium bifidum albimontanum
Lupinus albus albus
Linum perenne alpinum
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη
Limonium graecum ammophilon
Lamium amplexicaule amplexicaule
Lavandula angustifolia angustifolia Λεβάντα η στενόφυλλη
Lupinus angustifolius angustifolius
Lunaria annua annua
Leontodon crispus asper
Linum olympicum athoum
Lychnis viscaria atroburpurea
Leontodon autumnalis autumnalis