Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Callitriche stagnalis
Campanula columnaris
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Caltha palustris
Calycocorsus stipitatus
Calystegia silvatica
Calystegia soldanella
Campanula amorgina
Campanula anchusiflora
Campanula bononiensis
Campanula calaminthifolia
Campanula carpatha
Campanula cervicaria
Campanula chalcidica
Campanula constantinii
Campanula cymaea
Campanula cymbalaria
Campanula euboica
Campanula foliosa
Campanula formanekiana