Στοιχεία Είδους

Όνομα Convolvulus althaeoides
Υποείδος tenuissimus
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Convolvulus tenuissumus/convolvulus elegantissimus/convolvulus althaeoides-var. pedatus
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα PHRYGANA/MAQUI/OPEN HABITATS 10-1000 M.
Παγκόσμια Εξάπλωση E.MEDITERRANEAN REGION/N.AFRICA