Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Agrostis gigantea gigantea
Allium paniculatum fuscum
Allium flavum flavum
Arenaria filicaulis filicaulis
Agrimonia eupatoria eupatoria
Allium paniculatum euboicum
Astragalus epiglotis epiglotis Αστράγαλος η επιγλωτίς
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Amelanchier parviflora dentata Αμελάνχιερ το οδοντωτό
Allium guttatum dalmaticum
Astragalus thracicus cylleneus
Anthemis arvensis cyllenea Ανθέμιδα της Κυλλήνης
Allium bourgeaui cycladum
Allium cupani cupani
Astragalus creticus creticus
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Aethionema saxatile creticum
Allium bourgeaui creticum
Amelanchier ovalis cretica Αμελάνχιερ το κρητικό
Adonis microcarpa cretica Άδωνις ο Κρητικός