Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thesium parnassi
Thesium vlachorum
Thlaspi alliaceum
Thlaspi annuum
Thlaspi avalanum
Thlaspi bulbosum
Tanacetum macrophyllum
Thlaspi epirotum
Taeniatherum caput-medusae
Thlaspi kotschyanum
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Thlaspi microphyllum
Thesium bavarum
Thlaspi perfoliatum
Thesium arvense
Thlaspi rivale
Trifolium infamia-povertii
Thlaspi tymphaeum
Taraxacum subolivaceum
Thesium alpinum