Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium hoppeanum testimoniale
Hieracium macranthum testimoniale
Heracleum sphondylium ternatum
Convolvulus althaeoides tenuissimus
Ranunculus isthmicus tenuifolius
Biarum tenuifolium tenuifolium
Sedum amplexicaule tenuifolium
Vicia cracca tenuifolia
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Alyssum nebrodense tenuicaule
Trisetum splendens tenue
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι
Andrachne telephioides telephioides
Arenaria filicaulis teddii
Crepis tectorum tectorum
Narcissus tazetta tazetta
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Scabiosa taygetea taygetea
Petrorhagia illyrica taygetea
Saxifraga rotundifolia taygetea