Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Minuartia hamata
Minuartia juniperina
Minuartia mesogitana
Minuartia pichleri
Minuartia pseudosaxifraga
Minuartia saxifraga
Minuartia stellata
Minuartia wettsteinii
Mirabilis jalapa
Misopates orontium
Moehringia pendula
Moehringia pentandra
Moehringia trinervia
Moenchia graeca
Moenchia mantica
Moltkia petraea Μόλτκια η Πετραία
Molineriella minuta
Mollugo cerviana
Moluccella spinosa
Moneses uniflora