Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula columnaris
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Caltha palustris
Agrostis stolonifera
Calycocorsus stipitatus
Achillea crithmifolia
Calystegia silvatica
Calystegia soldanella
Carduus euboicus
Allium heldreichii
Acinos nanus
Campanula amorgina
Campanula anchusiflora
Allium hymettium
Campanula sciathia
Campanula bononiensis
Campanula calaminthifolia
Campanula carpatha
Centaurea sonchifolia