Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex humilis
Carex illegitima
Arum alpinum
Allium stamineum
Carex lasiocarpa
Carex lepidocarpa
Carex limosa
Arum dioscoridis
Carex macrolepis
Arum elongatum
Carex nigra
Carex otrubae
Carex ovalis
Carex pallescens
Carex panicea
Arum maculatum
Carex pendula
Carex punctata
Carex remota
Consolida ambigua Κονσολίντα η αμφίβολη