Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Berteroa incana
Berteroa mutabilis
Berteroa obliqua
Berteroa orbiculata
Berteroa stricta
Berula erecta
Beta nana
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Achillea coarctata
Bupleurum tenuissimum Βούπλευρο το λεπτότατο
Biarum spruneri
Cachrys ferulacea
Antennaria dioica
Bolanthus fruticulosus
Biebersteinia orphanidis
Anthemis abrotanifolia
Blechnum spicant
Blysmus compressus
Bolanthus chelmicus
Carex extensa