Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Erinaceus europaeus drozdovskii
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Rattus rattus frugiforus
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Felis silvestris morea Αγριόγατος του Μωριά