Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium montanum helianthemoides
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Stachys germanica heldreichii
Helicotrichon convolutum heldreichii
Anemone hortensis heldreichii
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Dianthus juniperinus heldreichii
Cirsium heldreichii heldreichii
Hieracium cymosum heldreichianum
Glyphotmethis heldreichi heldreichi Γλυφοτμέθης ο Χειδραΐχ
Larus canus heinei Θυελόγλαρος του Χάινε
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Asplenium lepidum haussknechtii
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Festuca violacea handelii
Carduus hamulosus hamulosus
Rumex dentatus halacsyi