Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linum hirsutum hirsutum
Campanula andrewsii hirsutula
Sedum creticum hierapetrae
Picris hieracioides hieracioides
Larus argentatus heuglini Ασημόγλαρος του Χεούγλι
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Inula verbascifolia heterolepis
Draba heterocoma heterocoma
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Dorycnium pentaphyllum herbaceum
Anthemis tomentosa heracleotica Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη
Juniperus communis hemisphaerica Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Teucrium flavum hellenicum Τεύκριο το ελληνικό
Paeonia mascula hellenica
Silene gigantea hellenica
Hedera helix helix Κισσός
Teucrium montbretii heliotropifolium
Alyssum obtusifolium helioscopioides