Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Chalcides moseri
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά
Ophiomorus punctatissimus Οφιόμορος
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα
Elaphe situla Σπιτόφιδο
Lacerta graeca Γραικόσαυρα
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Podarcis milensis adolfjordansi Γουστέρα των Ανάνων
Podarcis muralis albanica Αλβανική γουστέρα
Podarcis erhardii amorgensis Σιλιβούτι της Αμοργού
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ