Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mergus albellus Νανοπρίστης
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Netta rufina Φερεντίνι
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Oenanthe deserti Ερημοπετροκλής
Oenanthe hispanica Ασπροκώλα
Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης
Oenanthe leucura Μαυροπετρόκλης
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Passer domesticus Σπουργίτης
Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης
Otis tarda Αγριόγαλος
Otus scops Γκιώνης
Pandion haliaetus Ψαραητός
Falco cherrug Στεπογέρακο
Parus ater Ελατοπαπαδίτσα
Falco columbarius Νανογέρακο
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος