Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Emberiza schoeniclus reiseri Καλαμοτσίχλονο
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Pica pica pica Καρακάξα
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Κοκκινονούρης
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Falco peregrinus peregrinus Πετρίτης
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Lullula arborea pallida Δεντροσταρήθρα
Asio otus otus Νανόμπουφος
Oriolus oriolus oriolus Συκοφάγος
Aquila rapax orientalis Στεπαητός