Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gallinago gallinago Μεκατσίνι
Grus grus Γερανός
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός
Himantopus himantopus Καλαμοκανάς
Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης
Irania gutturalis Ασπρολαίμης
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος
Larus marinus Γιγαντόγλαρος
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Luscinia megarhynchos Αηδόνι
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Oenanthe leucura Μαυροπετρόκλης