Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Minuartia verna thessala
Fritillaria thessala thessala
Viola alba thessala
Festuca rubra thessalica
Silene flavescens thessalonica
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Piptatherum miliaceum thomasii
Astragalus thracicus thracicus
Fumaria petteri thuretii
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Isatis tinctoria tinctoria
Anthemis tinctoria tinctoria
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Stipa tirsa tirsa
Polygala nicaeensis tomentella
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Helianthemum nummularium tomentosum
Euphorbia esula tommasiniana
Campanula topaliana topaliana
Allium sphaerocephalon trachypus