Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thlaspi praecox praecox
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Thymelaea passerina pubescens
Torilis arvensis purpurea
Thymus rechingeri rechingeri
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Teucrium scordium scordioides
Teucrium scordium scordium
Thymus sipyleus sipyleus
Trisetum flavescens splendens
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Thymelaea tartonraira tartonraira
Trisetum splendens tenue
Thymus teucrioides teucrioides
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Trachelium jacquinii tumelianum
Teucrium divaricatum villosum